Commissie Vorming en Toerusting

PKN / Kampen en IJsselmuiden

Met trots presenteren wij het programma van Vorming & Toerusting voor het seizoen 2019 - 2020.

Al 35 jaar biedt Vorming en Toerusting een gevarieerd programma. We zijn een brede organisatie: we werken samen met een aantal PKN- gemeentes in Kampen en IJsselmuiden èn met de Rooms Katholieke Parochie Thomas à Kempis. We bieden onderwerpen aan op het gebied van Bijbel en theologie, kerkelijk leven, spiritualiteit, maatschappelijke ontwikkelingen, kunst en filosofie. Het komend jaar staan de activiteiten in het teken van het jaarthema van de PKN: ’Een goed verhaal’. We hopen ook dit seizoen in de ontmoeting met elkaar en de ander te mogen groeien en leren.

We zouden het op prijs stellen als u zich via deze site digitaal aanmeldt.
- U krijgt een mail ter bevestiging en het verzoek het bedrag over te maken op de rekening NL35 INGB 000 5782724 t.n.v. Commissie Vorming en Toerusting.
- Inschrijving geldt voor één persoon. Voor ieder volgend persoon zal een nieuw account aangemaakt moeten worden en de hele procedure herhaald.
- Voor diegenen die zich niet digitaal aanmelden, wordt in de volgende kerkbode een folder bijgevoegd. Dit ingevulde formulier kunt u in een gesloten enveloppe, met de bijdrage voor de kringen, bij één van de personen, vermeld op het formulier, inleveren.

Verder kan er nu ook op de account pagina geselecteerd worden dat uw naam niet meer op geprinte formulieren voor komt.