Kringen

Wanneer u zich op de account pagina hebt geregistreerd en vervolgens ingelogd hebt kunt u hier onder kringen selecteren.

DE BIJBEL VAN KAFT TOT KAFT

De Bijbel is misschien wel het meest gelezen boek. Maar heb je de Bijbel al eens helemaal gelezen van kaft tot kaft? Met ruim 70 deelnemers zijn we begin december 2017 begonnen aan de Leeskring ‘Bijbel van kaft tot kaft’.

WIE DAT WIL KAN ALSNOG MEE GAAN LEZEN !!!

Een speciaal opgesteld leesrooster voert ons in 3 jaar tijd door de bijna 2000 bladzijden van de Bijbel. Het rooster houdt rekening met vakanties (10 weken per jaar) en gaat uit van 6 dagen lezen in de week. Per dag zijn dat 2 à 3 bladzijden (5 à 10 minuten). Iedere week lezen we in het Oude en in het Nieuwe Testament. Ook de Deuterocanonieke boeken komen aan bod. Om leeservaringen uit te wisselen en elkaar te bemoedigen komen we iedere maand op een ochtend of avond bijeen in het Open Hof.

WEES WELKOM BIJ DE KRING!!!

 • Kringleider

  Ds. Kasper Jager

 • Contact persoon

  n.v.t.

 • Bijdrage

  € 0,00

 • Wanneer

  19 sep; 17 okt; 14 nov; 12 dec; 16 jan; 13 feb; 27 mrt; 24 apr; 22 mei; 19 juni
  10:00-11:30 & 20:00-21:30
 • Locatie

  Het Open Hof

BIJBELKRING OVER DE TEMPEL

In een serie van 10 Bijbelstudies willen we ons verdiepen in teksten die gaan over de Tempel. De Tempel in Jeruzalem is een rode draad in de hele Bijbel. Voor de Kerst lezen we teksten over de Tempel uit het Oude Testament, na de Kerst uit het Nieuwe Testament. Al deze teksten samen geven ons een verrassend doorkijkje in de blijde boodschap van het evangelie.

 • Kringleider

  Ds. Wilbert Dekker

 • Contact persoon

  n.v.t.

 • Bijdrage

  € 0,00

 • Wanneer

  16 sep; 3 okt; 17 okt; 14 nov; 28 nov; 9 jan; 23 jan; 6 feb; 20 feb; 6 mrt
  19:30-21:30 uur
 • Locatie

  Westerkerk

HET JOHANNES-EVANGELIE OVER IDENTITEIT IN CHRISTUS

Identiteit is een belangrijk thema geworden: wie ben je? In de Bijbel is de verbondenheid met Jezus Christus en het delen in wie hij is, een belangrijke bron van de identiteit van een christen. Zowel in de brieven van Paulus als in het evangelie en de brieven van Johannes wordt dit duidelijk: wie we zijn, wordt bepaald door de eenheid met Christus. Daarover is veel te zeggen (zie mijn boek Leven in Christus, Franeker 2017). Tijdens deze workshop richten we ons speciaal op het evangelie van Johannes. Het zal gaan over vragen als: Hoe komt in het Johannes-evangelie de thematiek van ‘in Christus zijn en blijven’ naar voren? Wat wordt daarmee bedoeld? En hoe doe je het zelf in de praktijk, in Christus zijn en blijven?

Dr. Hans Burger is Universitair docent systematische theologie, Theologische Universiteit Kampen

 • Kringleider

  Dr. Hans Burger

 • Contact persoon

  Greetje Duitman

 • Bijdrage

  € 5,00

 • Wanneer

  27 september 2018
  20:00 uur
 • Locatie

  Westerkerk

PROTESTANTISME IN KAMPEN - WANDELING

Kampen kent een dynamische geschiedenis. In de late Middeleeuwen een Hanzestad die zich kon meten met Amsterdam; in de Reformatietijd verschoven van remonstrants naar contraremonstrants; in de vroege 20e eeuw een van de relatief weinige middelgrote steden in Nederland die een substantiële christelijke arbeidersbevolking behielden. Verschillende werelden raakten elkaar, binnen de beperkte ruimte van de (zeewerende!) stadswallen: de militairen van het garnizoen, van juffrouw Hendriks bij de brug maar evengoed van de liberale Kamper Courant en de Schouwburg; met een joodse gemeenschap, calvinisten van diverse kleur; de Theologische School in de Oudestraat; nonnen in habijt naast de Buitenkerk, en op dat alles kritisch commentaar van vrijdenkers als “meester Chris” en W.F. Hermans.

Beschrijvingen van dit bonte geheel zijn er vele. We zoeken de verhalen terug, wandelend tussen Nieuwe Toren en Boventoren.

 • Kringleider

  Gert van Klinken

 • Contact persoon

  Betsy Leidekker

 • Bijdrage

  € 5,00

 • Wanneer

  29 september 2018
  14:00 uur
 • Locatie

  Koornmarkt

IDA GERHARDT EN KAMPEN

Ida Gerhardt en Kampen horen bij elkaar, zoals Gerhardt hieronder ook zelf verwoordt: “....Na dat avontuur liep ik, doodmoe maar zonder haast, de brug over, en zag nog juist het Kamper treintje weggaan. Niet tot mijn spijt. Ik zette mij op de bank van het stationnetje en keek op Kampen uit. Daar lag het nu, die prachtige kleine IJssel - stad waar ik zou mogen wonen en werken. Niemand zal het geloven, maar ik heb nog tweemaal een treintje laten gaan. Hier was de plek waar ik zou mogen beginnen, als docent en als auteur, en ik kon van die aanblik niet genoeg krijgen.” (Ida Gerhardt)

De eerste ochtend wil ik met de deelnemers kijken naar de meest tastbare relatie tussen Ida Gerhardt en Kampen. En wat vinden we van haar (Kamper) leven terug in de gedichten? De tweede ochtend gaan we op een intensieve manier verder met het werk van Gerhardt en lezen en bespreken we met name gedichten waarin het geloof van Gerhardt naar voren komt. Wat zeggen de gedichten ons? Wat is onze reactie daarop?

 • Kringleider

  Elsje Frouws

 • Contact persoon

  Janna Bakering

 • Bijdrage

  € 7,50

 • Wanneer

  4 okt; 11 okt 2018
  10:00-11:45 uur
 • Locatie

  Het Open Hof

BIJBELKRING RONDOM EFEZE-BRIEF

De brief aan de Efeziërs is één van de brieven van de apostel Paulus. Hij zat in de gevangenis toen hij deze brief schreef. De nadruk ligt op dat Christus het hoofd van de kerk is. De kerk is één. De hoofdstukken 1 - 3 zijn vooral lerend van inhoud en de hoofdstukken 4 - 6 kent oproepen tot een christelijke levensstijl. De kerk is het lichaam van Christus. Er is eenheid van Joden en heidenen door het kruis van Christus. Hij mag het leven van de lezers beheersen. Er is een oproep om ons leven rein te houden. De liefde is de vrucht van de gemeenschap met Christus. Er staan veel mooie dingen in deze brief. Ze zijn het overdenken waard!

Welkom op deze Bijbelkring.

 • Kringleider

  Ds. F. Verboom

 • Contact persoon

  n.v.t.

 • Bijdrage

  € 0,00

 • Wanneer

  4 okt; 11 okt; 18 okt; 25 okt; 1 nov 2018
  9:30 uur
 • Locatie

  Westerkerk

WIJN IN DE BIJBEL

Alcohol en geloof is een spannende combinatie. In sommige religies en kerkgenootschappen is alcohol ronduit verboden. In de Bijbel komt wijn veelvuldig voor en opvallend genoeg meestal in positieve zin. Het was voor de mens vaak het enige medicijn en middel tegen infectie, maar het was ook een bron van vreugde, moed en troost. Op deze avond over ‘Wijn in de Bijbel’ kijken we naar een paar bijzondere verhalen in de Bijbel, die laten zien hoe de heilsgeschiedenis van Israël letterlijk en figuurlijk doordrenkt is van wijn. Uiteraard wordt er ook geproefd: rode, witte en rosé wijnen uit Israël en we sluiten af met feestelijk zoet.

 • Kringleider

  Henk Wilms, Ds. Hannie van Boggelen

 • Contact persoon

  Gerrit de Munnik

 • Bijdrage

  €10,00

 • Wanneer

  18 oktober
  20:00
 • Locatie

  Burgwalkerk

GESPREKKEN OVER GOD EN ONS

'Ik merk nooit iets van God'

Zou dat waar zijn? Vaak hebben mensen in hun leven bewust of onbewust wel iets gemerkt van God. In gesprekken, bijvoorbeeld aan een ziekbed, vertellen mensen daarover. Dat levert verhalen op. Naar die verhalen zoekt pastor Margriet van der Kooi en zij probeert deze in verbinding te brengen met het Verhaal van de God van de Bijbel. Dan krijgen de verhalen van mensen opeens nieuwe betekenis en waarde.

Ds. Margriet van der Kooi is geestelijk verzorger (zelf zegt ze liever: zielzorger) in het St. Antonius Ziekenhuis in Woerden en Nieuwegein. Zij vertelt over gesprekken over God en ons, pastoraat aan zieken en over het kleine meisje van de Hoop.

 • Kringleider

  Margriet van der Kooi

 • Contact persoon

  Betsy Leidekker

 • Bijdrage

  € 5,00

 • Wanneer

  24 oktober 2018
  20:00 uur
 • Locatie

  Het Open Hof

BEZOEK AAN ORGELMAKERIJ REIL IN HEERDE

Orgelmakerij Reil is gevestigd te Heerde. Oorspronkelijk was het bedrijf slechts toeleverancier van accessoires voor andere orgelmakers, maar sinds 1938 worden er nieuwe en steeds interessantere orgels gebouwd Sinds omstreeks 1970 restaureert Reil een groeiend aantal historische orgels waaronder zeer belangrijke. Daarnaast heeft het bedrijf een grote naam in de bouw van huisorgels en positieven.

Alleen al in Nederland heeft het bedrijf meer dan 500 orgels in onderhoud , maar ook in Duitsland, Oostenrijk, Noorwegen en Japan zijn vele door Reil nieuw gebouwde of gerestaureerde orgels te bewonderen, als ook enkele in Canada en Nieuw- Zeeland.

In de Bovenkerk in Kampen is een koororgel van de firma Reil te bewonderen, geschonken door een Kampenaar.

Let op: De presentatie is op de eerste verdieping, met dient een trap op te kunnen lopen. Vervoer wordt in overleg geregeld

 • Kringleider

  Han Reil

 • Contact persoon

  Betty Jansma

 • Bijdrage

  € 5,00

 • Wanneer

  3 november 2018
  13:30 uur
 • Locatie

  Postweg 50b Heerde

ONTMOETING DER TRADITIES 2018

In de moderne tijd lijken we te moeten stralen, te ‘shinen’. ‘Gij zult gelukkig zijn’ is het eerste gebod. Vanuit onze tradities hebben we hier een verfrissend andere kijk op.

De eerste avond is het thema: Mensen met rafelrandjes, heerlijke mensen!

De tweede avond: "Elk mens die hef zich ‘n kruus te dragen" ( lied van Daniël Lohues ). Vertaling: "Ieder mens heeft zijn eigen kruis te dragen".

Iedereen is van harte welkom.

 • Kringleider

  Pastor Hans Schoorlemmer, Ds. Nelleke Beimers

 • Contact persoon

  Gerrit de Munnik

 • Bijdrage

  € 7,50

 • Wanneer

  5 nov; 12 nov 2018
  20:00 uur
 • Locatie

  5 nov: Buitenkerk; 12 nov: De Bron

ANDERS KIJKEN NAAR OOGST

In het kader van Dankdag voor gewas en arbeid willen we stilstaan bij hoe mooi dat 'gewas' eigenlijk is. Zo laten we onze dankbaarheid ook blijken! Na deze avond loop je niet langer gedachteloos langs bloemen en vruchten in de natuur. En doe je niet langer gedachteloos groentes in je winkelwagentje of op je bord. Vanavond gaan we ons verwonderen over de schoonheid van een ananas, een broccoli, een dennenappel! De opbouw van deze en nog veel meer planten is volgens de vaste wiskundige reeks van getallen, de Fibonacci-reeks. Nooit geweten? Wij ook niet. Maar we werden er erg blij van!

Lydia Vroegindewey is theoloog en uitgever van educatieve materialen. Diederiek van Loo is stadsdominee van Amersfoort.

 • Kringleider

  Diederiek van Loo, Lydia Vroegindewij

 • Contact persoon

  Janna Bakering

 • Bijdrage

  € 5,00

 • Wanneer

  6 november 2018
  20:00 uur
 • Locatie

  Het Open Hof

GEINSPIREERD DOOR AUGUSTINUS

Vorig jaar herdachten we de Reformatie van Luther. Maar achter Luther staat de grote kerkvader van het Westen: Augustinus (354-430). “Onrustig is ons hart, tot het rust vindt in U”, is zijn bekendste uitspraak. In zijn jeugd had hij niet veel met de kerk op. Later bekeerde hij zich door de prediking van Ambrosius in Milaan. Voor zijn moeder Monica, die zeer gelovig was, was dit gebedsverhoring. Hij schreef veel boeken. Maar hij was vooral ook man van de praktijk. Als bisschop in Noord-Afrika stichtte hij een leefgemeenschap en raakte hij betrokken in veel kerkelijke conflicten. Hij was een veelzijdig man in een turbulente tijd.

Op deze avond verdiepen we ons in het leven van Augustinus. Wat maakt dat hij vandaag nog geciteerd wordt? Waarin kan zijn leven ons inspireren om in onze tijd christen te zijn?

 • Kringleider

  Ds. Wilbert Dekker

 • Contact persoon

  Netty Deen

 • Bijdrage

  € 5,00

 • Wanneer

  15 november 2018
  20:00 uur
 • Locatie

  Westerkerk

Rabbijn Wim van Dijk over god en geweld omlijst met jiddische zang en muziek

Altijd al eens met een joodse rabbijn willen spreken? Grijp dan nu je kans, want rabbijn Wim van Dijk uit Amsterdam is bij ons te gast. De Leeskring ‘Bijbel van kaft tot kaft’ roept veel vragen op rondom het gebruik van geweld in de Bijbel. Volkeren worden zonder pardon uitgeroeid. Wie afwijkt van Gods geboden moet dat samen met naaste verwanten niet zelden met de dood bekopen. Vaak is het God zelf die opdracht geeft tot dit geweld. Op deze avond hopen we van rabbijn Wim van Dijk te weten te komen hoe de teksten over ‘God en geweld’ binnen het jodendom, vroeger en nu, worden gelezen. Hoe letterlijk moeten we deze teksten nemen? En hoe verhoudt zich de 'liefhebbende' God tegenover de 'wrekende' God? Rabbijn Wim van Dijk geeft aan de avond met gitaar en stem ook nog een joods-muzikale invulling. Dit wil je niet missen!

 • Kringleider

  Rabbijn Wim van Dijk

 • Contact persoon

  Ds. Kasper Jager

 • Bijdrage

  € 5,00

 • Wanneer

  27 november 2018
  20:00 uur
 • Locatie

  Het Open Hof

sacrale dans B

Sacrale dans is een meditatieve manier van bewegen waarin lichaam, ziel en geest samenwerken en een geheel vormen. We leren ons stapje voor stapje te openen en ons toe te vertrouwen aan de muziek, aan onszelf, aan elkaar en aan God. Binnen de cirkel staat iedereen even ver van het midden af en zijn we elkaars gelijke. Bewegend op veelal klassieke, folklore en religieuze muziek nemen we elkaar bij de hand en dansen zowel ingetogen als uitbundig gelijk het ritme van de adem, om zo onze verbondenheid met onszelf, met elkaar en met al wat is te beleven. We dansen voornamelijk eenvoudige patronen die steeds herhaald worden. Om aan sacrale dans mee te kunnen doen heb je geen danservaring nodig. De innerlijke beleving staat centraal.

 • Kringleider

  Tiny Winkeler

 • Contact persoon

  Alize van Dijk

 • Bijdrage

  €10,00

 • Wanneer

  25 maart; 1 april; 15 april 2019
  19:30 uur
 • Locatie

  Westerkerk

kerk voor de buurt

We leren ons stapje voor stapje te openen en ons toe te vertrouwen aan de muziek, aan onszelf, aan elkaar en aan God. Binnen de cirkel staat iedereen even ver van het midden af en zijn we elkaars gelijke. Bewegend op veelal klassieke, folklore en religieuze muziek nemen we elkaar bij de hand en dansen zowel ingetogen als uitbundig gelijk het ritme van de adem, om zo onze verbondenheid met onszelf, met elkaar en met al wat is te beleven. We dansen voornamelijk eenvoudige patronen die steeds herhaald worden. Om aan sacrale dans mee te kunnen doen heb je geen danservaring nodig. De innerlijke beleving staat centraal.

 • Kringleider

  Ds. Wilbert Dekker, Gerrit van Dijk

 • Contact persoon

  Alize van dijk

 • Bijdrage

  € 5,00

 • Wanneer

  16 januari 2019
  20:00 uur
 • Locatie

  Westerkerk

Fenomenaal Vergezicht

Natuurwetenschap en religie lijken vaak elkaars natuurlijke vijanden. De natuurwetenschapper doet religie vaak af als niet bewijsbaar en dus niet bestaanbaar. Bij religies echter baseert de godsdienstwetenschapper zich op voor zijn/haar godsdienst relevante geschriften, openbaringen en dogma’s en op zijn/haar innerlijke overtuiging. Geen wonder dat ze vaak lijnrecht tegenover elkaar staan en in discussies meestal niet veel verder komen dan het verdedigen van het eigen gelijk.

In Fenomenaal vergezicht, een boek van Piet ten Klooster, wordt een heel ander uitgangspunt gekozen: wetenschap en religie zoeken ten diepste naar hetzelfde. Beide zoeken naar een volledig en betrouwbaar beeld van de totale werkelijkheid, van zowel het waarneembare (het fysische) als van het niet waarneembare (het metafysische). De hoofdvraag in het boek is: “Is het mogelijk om een model / een beschrijving te maken van de totale werkelijkheid die past voor wetenschap én voor religie?”

 • Kringleider

  Piet ten Klooster

 • Contact persoon

  Janna Bakering

 • Bijdrage

  € 5,00

 • Wanneer

  17 januari 2019
  20:00 uur
 • Locatie

  Westerkerk

Heilige Strijd

Twee avonden over het streven naar veiligheid. N.a.v. het boek ‘Heilige Strijd. Het verlangen naar veiligheid en het einde van het kwaad’ van terrorismedeskundige Beatrice de Graaf. De schrijfster verkent begrippen als veiligheid en kwaad en reikt vanuit christelijk perspectief handvatten aan om mensen in hun verlangen naar veiligheid bij te staan. Veiligheid zal in deze wereld nooit volledig zijn, maar we mogen weten dat het kwaad is overwonnen. Vanuit dit geloof mogen we tegen het kwaad strijden. Het streven naar veiligheid vraagt bovendien om een gezamenlijke inzet op meerdere terreinen. Veiligheidsmaatregelen zijn belangrijk, maar het gaat ook om waarden als onderling vertrouwen, onderlinge verbondenheid, betrokkenheid op elkaar en bereidheid om elkaars lasten te dragen. Deze en andere waarden helpen een samenleving leefbaar en veilig te maken.

 • Kringleider

  Ds. Leon Eigenhuis

 • Contact persoon

  Greetje Duitman

 • Bijdrage

  € 7,50

 • Wanneer

  23 en 30 januari 2019
  20:00 uur
 • Locatie

  Het Open Hof

De plaats van grote verhalen in leven en werk

De aanleiding voor dit verhaal is tweeledig: - Jaren gelden hoorde ik een organisatieadviseur voor de tv, die van oorsprong theo loge was. Gebruikte zij wel eens Bijbelverhalen in haar werk? - De kennis van de ‘grote verhalen’ neemt af, zegt men.

Dit zette mij aan het denken: - Nog steeds laten mensen zich inspireren door oude en nieuwe verhalen, bijbelse verhalen, verhalen uit andere godsdiensten en tradities, verhalen van filosofen, schrijvers, en dichters. - Het mooie is als je verhalen vindt waarmee je in je eigen levensverhaal een connectie aan kunt gaan . Waarbij het ene verhaal het ander interpreteert.

Ik wil daarvan en aantal voorbeelden noemen en de deelnemers uitdagen na te gaan in hoeverre ze zelf verhalen kunnen inzetten om momenten in hun loopbaan of leven helder te markeren.

 • Kringleider

  Gert Bosch

 • Contact persoon

  Betsy Leidekker

 • Bijdrage

  € 5,00

 • Wanneer

  5 februari 2019
  20:00 uur
 • Locatie

  De Bron IJsselmuiden

Jezus, een mensenleven

Hoe is in de loop der eeuwen over Jezus gedacht, gesproken, gepreekt? Op die vragen zijn in al die eeuwen verschillende antwoorden gegeven. Het klinkt misschien vreemd maar de oorzaak van deze veelkleurigheid moet in de allereerste plaats in het Nieuwe Testament zelf gezocht worden. Wie de moeite neemt de vier evangeliën nauwkeurig met elkaar te vergelijken komt al snel tot ontdekking dat zij op tal van punten op verschillende manieren over Jezus spreken. Het verhaal van Marcus, het oudste evangelie, heeft geen geboorteverhaal, maar begint met de volwassen Jezus, de timmerman uit Nazareth. Een mens onder de mensen. Dankzij Mattheüs en Lucas vieren we kerstfeest. Maar ook die verhalen verschillen op tal van punten. Het vierde evangelie is in alle opzichten een geval apart. De mens Jezus wordt vergoddelijkt: hij wordt de zoon van God genoemd. Vanaf het begin hebben de volgelingen van Jezus getwist over de vraag naar de betekenis van zijn leven en sterven. Jezus heeft vele gezichten gekregen: van mens onder de mensen tot godenzoon, ja zelfs tot God.

 • Kringleider

  Dr. Cees den Heyer

 • Contact persoon

  Betsy Leidekker

 • Bijdrage

  €7,50

 • Wanneer

  7 en 28 februari 2019
  20:00 uur
 • Locatie

  Het Open Hof

Epifanie - ooggetuigen van Jezus' verschijning in de wereld

Na Driekoningen volgen 6 zondagen waarin Jezus zich kenbaar maakt in de wereld. Aan de hand van ooggetuigen zien we hoe Zijn werk op aarde begint door de doop, door te onderwijzen en in de wonderen die Hij verricht. Wij maken kennis met deze ooggetuigen van Jezus door naar kunst te kijken en naar muziek te luisteren waaronder Engelse koormuziek ‘Bread is blessed and broken’ en bijpassende delen uit Cantates van J.S. Bach.

Johannes Vermeer (1632-1675, Delft) Christus in het huis van Martha en Maria in Bethanië

Jacopo Tintoretto (1518-1594, Venetië) Bruiloft in Kana (Santa Maria della Salute)

Muzikale Omlijsting door Kavoca en Jurjen Lipke

 • Kringleider

  Luthine Posthuma

 • Contact persoon

  Betty Jansma

 • Bijdrage

  € 10,00

 • Wanneer

  14 februari 2019
  20:00 uur
 • Locatie

  De Bron IJsselmuiden

Gezonde relaties

Hoe voed je je kinderen op? Wat geef je ze mee? Als ze klein zijn gaat het nog wel, maar wat moet je met lastige pubers? En hoe houd je je huwelijk goed? Hoe ga je zo met elkaar om als man en vrouw dat het vuur van de liefde niet dooft? In elke relatie is er dynamiek: er gebeurt heel veel. Spreken over wat er gebeurt is niet altijd makkelijk. Tijdens deze avond krijg je taal aangereikt om samen over de dingen te praten. In alle relaties is er een samenspel tussen vrijheid, verantwoordelijkheid en vertrouwen, want zo heeft God ons mensen geschapen. Inzicht in deze basisbegrippen van het menselijke bestaan helpt om in gesprek te blijven met je kind, je puber of je partner

 • Kringleider

  Ds. Wilbert Dekker

 • Contact persoon

  Janna Bakering

 • Bijdrage

  € 5,00

 • Wanneer

  27 februari 2019
  20:00 uur
 • Locatie

  Westerkerk

Martin Luther King

Vorig jaar voorjaar, 4 april 2018, was het 50 jaar geleden dat Martin Luther King Jr. werd doodgeschoten. Zijn vrouw, Coretta Scott King, vertelt na zijn dood dat alles wat King deed voor de Amerikaanse burgerrechtenbeweging diep geworteld was in zijn christelijke levensovertuiging. Zijn geloof vormde de basis voor die strijd. Zijn woorden hadden en hebben ook nu nog een grote zeggingskracht en doen een direct appèl op de toehoorders. Drie vragen stelt King steeds centraal: Wie is God? Wie is de mens? Wat is de wereld? Deze vragen vervlecht hij in zijn woorden en leven met elkaar en zo lijken zijn woorden en daden nog niets aan zeggingskracht verloren te hebben.

Op de eerste avond staat een verkenning van het leven en werk van Martin Luther King met zijn vragen centraal. De gebeurtenissen in 1965 rondom de protestmars van het stadje Selma naar Montgomery zijn verfilmd in de film Selma (2014). Deze film wil ik graag inleiden en met u, jullie op de tweede avond bekijken.

 • Kringleider

  Drs. Berthina van der Kamp

 • Contact persoon

  Greetje Duitman

 • Bijdrage

  €5,00

 • Wanneer

  6 maart 2019
  20:00 uur
 • Locatie

  Het Open Hof

Film Selma

Vorig jaar voorjaar, 4 april 2018, was het 50 jaar geleden dat Martin Luther King Jr. werd doodgeschoten. Zijn vrouw, Coretta Scott King, vertelt na zijn dood dat alles wat King deed voor de Amerikaanse burgerrechtenbeweging diep geworteld was in zijn christelijke levensovertuiging. Zijn geloof vormde de basis voor die strijd. Zijn woorden hadden en hebben ook nu nog een grote zeggingskracht en doen een direct appèl op de toehoorders. Drie vragen stelt King steeds centraal: Wie is God? Wie is de mens? Wat is de wereld? Deze vragen vervlecht hij in zijn woorden en leven met elkaar en zo lijken zijn woorden en daden nog niets aan zeggingskracht verloren te hebben.

Op de eerste avond staat een verkenning van het leven en werk van Martin Luther King met zijn vragen centraal. De gebeurtenissen in 1965 rondom de protestmars van het stadje Selma naar Montgomery zijn verfilmd in de film Selma (2014). Deze film wil ik graag inleiden en met u, jullie op de tweede avond bekijken.

 • Kringleider

  Drs. Berthina van der Kamp

 • Contact persoon

  Greetje Duitman

 • Bijdrage

  €5,00

 • Wanneer

  20 maart 2019
  20:00 uur
 • Locatie

  Burgwalkerk

John Caputo

Graag wil ik u op deze avond iets vertellen over het werk van John Caputo. Caputo is een vooraanstaand Amerikaans theoloog met daarnaast een grote kennis van de filosofie. Zijn gedachtengoed is dit najaar in het Nederlands op de markt gekomen in het boek: 'Hopeloos Hoopvol'.

Wie wil kan dit ter voorbereiding op de avond lezen. Maar ook even googelen en enkele recensies lezen over dit boek helpt al. Ik zal een inleiding verzorgen, waarna we met elkaar in gesprek kunnen gaan. Eén van de kerngedachten van Caputo is: “God existeert niet maar insisteert, dat wil zeggen; Hij dringt er bij ons op aan om te bestaan”. Een spannende uitdagende gedachte die breekt met de traditionele godsbeelden.

 • Kringleider

  Ds. Nelleke Beimers

 • Contact persoon

  Greetje Duitman

 • Bijdrage

  € 5,00

 • Wanneer

  28 maart 2019
  20:00 uur
 • Locatie

  De Bron IJsselmuiden

Vastentijd in de buitenkerk

Prominent in de Buitenkerk hangen tegen de buitenmuren de veertien kruiswegstaties, in 1871 ontworpen door W. Mengelberg en geschilderd door de Brusselse schilder Mart. C. Schenk. Door het jaar zijn de op koper geschilderde staties vooral interieurstukken. Maar op Goede Vrijdag wordt ’s middags om 3 uur uitgebreid bij iedere statie stilgestaan en zijn ze meer dan slechts interieurstukken. Tijdens ons bezoek aan de Buitenkerk zal historicus en beheerder van het parochiearchief, Theo van Mierlo, met ons de wandeling langs de kruiswegstaties maken en stilstaan bij de Bijbelse en kunsthistorische achtergronden van deze bijzondere reeks. Maar ook aan andere voor de vastentijd kenmerkende elementen zal aandacht geschonken worden, zoals het gesloten hoofdaltaar en de voor de vastentijd verschillende liturgische kleuren. Tot slot zal ook een bezoek gebracht worden aan het parochiearchief in de Bovensacristie, waar onder meer liturgische boeken, waarin het lijdensverhaal is verbeeld en de vastentijd aan bod komt, getoond zullen worden.

 • Kringleider

  Theo van Mierlo

 • Contact persoon

  Gerrit de Munnik

 • Bijdrage

  € 5,00

 • Wanneer

  9 april 2019
  19:30 uur
 • Locatie

  Buitenkerk

Meditatieve wandeling

Stille zaterdag is een dag zonder pretentie. De gebeurtenissen van Goede Vrijdag werken na en tegelijkertijd is er de verwachting van de volgende dag, van Pasen. Stille zaterdag is een dag tussen de tijden: de tijd van het sterven en de tijd van de opstanding; tussen de tijd van de dood en de tijd van het leven; tussen de tijd waarin ogenschijnlijk de machten van de duisternis heersen en de tijd van de krachten van het licht. Stille zaterdag is een dag van bezinning, op wat is geweest en op wat komt.

Start in NH kerk te Wilsum om 11.00 uur met een korte viering. Daarna gaan we een klein uur wandelen langs de oever van de IJssel, door de weilanden en over de dijk (ongeveer 3 km). We sluiten af met een lunch. Graag je eigen brood meenemen. Dit leggen we op een grote schaal, waarvan een ieder kan nemen. Voor drinken wordt gezorgd.

Tegen 13.00 uur ronden we af.

 • Kringleider

  nvt

 • Contact persoon

  Ingrid van den Berg en Greetje Duitman

 • Bijdrage

  € 5,00

 • Wanneer

  20 april 2019
  11.00 uur
 • Locatie

  NH kerk Wilsum

Bibliodrama

Bibliodrama is een methode om je eigen levensverhaal en Bijbelverhalen aan elkaar te spiegelen. Spelenderwijs en interactief ontdek je hoe het Bijbelverhaal jouw verhaal belicht en hoe jouw levensverhaal meespeelt in (de uitleg van) het Bijbelverhaal. Deze wisselwerking draagt bij aan de spirituele ontwikkeling van de deelnemers. Hierdoor kan een Bijbelverhaal heel anders gaan leven. De beleving van een ander kan je helpen om ook eens op een andere manier naar het verhaal te kijken. Je hoeft geen speciale Bijbelkennis te hebben of heel veel te weten van en over de Bijbel. Bibliodrama is een manier om bezig te zijn met de Bijbel die voor iedereen toegankelijk is. Het is geen rollenspel. Je stapt in een Bijbelverhaal en vraagt je af waar jij gestaan zou hebben als je aanwezig was, wat het je doet, wat je nodig hebt in zo’n situatie.

 • Kringleider

  Ds. Nelleke Beimers, Ingrid van de Berg

 • Contact persoon

  Ingrid van de Berg

 • Bijdrage

  € 5,00

 • Wanneer

  7 mei 2019
  19.30 uur
 • Locatie

  De Bron IJsselmuiden